18.04.2024.

PEGAS Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie k/ Warszawy jest dynamicznie rozwijającą się firmą branży gazowniczej z całkowicie polskim kapitałem. Założycielem firmy jest mgr inż. Jerzy Pełka, który dzięki posiadanej wiedzy specjalistycznej i zdobytemu doświadczeniu zawodowemu zaliczany jest w kraju i za granicą do grona wysokiej klasy ekspertów gazownictwa.

Firma powstała w 1989 roku jako firma handlowo-produkcyjna zajmująca się instalatorstwem sanitarno-gazowym, jak również kompleksową budową dużych obiektów gazowniczych.

Początkowo siedziba Spółki mieściła się w Warszawie przy ul. Staffa 107 B. Szybki rozwój firmy spowodował potrzebę znalezienia nowej lokalizacji gwarantującej zwiększenie produkcji i rozszerzenie oferty handlowej. W rezultacie podjętych działań dział produkcji przeniesiony został w 1993 roku do Legionowa, a rok później do nowej siedziby firmy dołączyło  biuro handlowe.

W 1993 roku firma nawiązała stałą współpracę z czołowym włoskim producentem urządzeń gazowych firmą O.M.T. TARTARINI, a na przełomie lat 1993 i 1994 stała się jej generalnym przedstawicielem na rynku polskim. Przedsięwzięciu temu towarzyszyła działalność promująca włoskie wyroby i uzyskiwanie przez Spółkę PEGAS w Biurze Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa aprobat technicznych dopuszczających oferowane urządzenia gazowe do obrotu i stosowania. Przeprowadzono też intensywne szkolenie specjalistyczne pracowników Spółki w kraju i zagranicą.

Jednocześnie dzięki podejmowanym inwestycjom uruchomiony został w 1994 roku montaż gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych II°, a rok później stacji I°. W 1998 roku rozpoczęto produkcję nawanialni wtryskowych i kontaktowych stałotemperaturowych wyposażonych w zbiorniki magazynowe. Dbałość o wysoką jakość wyrobów firmy oraz ich zgodności ze standardami Unii Europejskiej to także uzyskanie przez firmę w dniu 14 września 1999 roku potwierdzenia przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji wprowadzenia systemu jakości zgodnego z normą ISO 9002. Zakresem certyfikacji objęto produkcję, sprzedaż i serwis armatury i instalacji gazowych, w tym stacji redukcyjno-pomiarowych I° i II° oraz nawanialni wtryskowych i kontaktowych.

W styczniu 2003 roku firma PEGAS Sp.z o.o. otrzymała certyfikat  Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji wprowadzający system jakości zgodny z normą ISO 9001 obejmujący dodatkowo projektowanie. Tego samego roku Spółka uzyskała także uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do stałych zbiorników ciśnieniowych i rurociągów technologicznych nr UC-27-142-N/2-03.

W roku 2007 Firma PEGAS Sp. z  o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2001 oraz system jakości w spawalnictwie zgodny z norma PN-EN ISO 3834-2:2007 czego potwierdzeniem było uzyskanie certyfikatów Urzędu Dozoru Technicznego.

Uzyskanie wszystkich uprawnień podyktowane było realizacją przyjętej przez Zarząd polityki jakości dającej się skonkretyzować w jednym zdaniu „ Odbiorcą produktów i usług jest klient- zatem spełnij jego oczekiwania”  
 
PEGAS
 arrow O FIRMIE