21.04.2024.

W zakresie usług oferowanych przez firmę PEGAS Sp.z o.o. znajduje się:

 

 

 

 • budowa i dostawa punktów redukcyjnych, pomiarowych oraz redukcyjno-pomiarowych
 • budowa i dostawa stacji I o i II o redukcyjnych, pomiarowych oraz redukcyjno-pomiarowych
 • realizacja kompletnych obiektów budowlanych związanych ze stacjami I o i II o
 • stacje nawaniania gazu w systemie kontaktowym stałotemperaturowym, barbotażowym i wtryskowym na niskim, średnim i wysokim ciśnieniu
 • budowa gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia
 • punkty i stacje II o w systemie zabudowy podziemnej
 • wykonawstwo układów Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki dla ww. obiektów oraz wizualizacja i zdalne sczytywanie parametrów ich pracy
 • obsługa projektowa w pełnym zakresie ww. obiektów
 • obsługa serwisowa w pełnym zakresie ww. obiektów
  • stałe konserwacje oraz okresowe przeglądy punktów i stacji
  • usługi związane z legalizacją gazomierzy
  • naprawy przeliczników bateryjnych, wymiany baterii
  • naprawy reduktorów
  • modernizacje punktów i stacji

   

 

 

  
 

 
PEGAS
 arrow OFERTA